Helsinki street with white church in the background

” കിലോമീറ്റെര്‍സ് ആന്‍ഡ്‌ കിലോമീറ്റെര്‍സ് “     ഫിന്‍ലാന്‍ഡിലെ  ഗതാഗതവകുപ്പും  പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും, പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും.    ഫിന്‍ലാന്‍ഡില്‍ എല്ലാവരും നടക്കുകയാണ്!!  കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി ഫിന്‍ലാന്‍ഡില്‍ നടക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു മത്സരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.  സംഗതി ഒരു നടത്ത  മത്സരമാണ്.   ഇനിയുള്ള രണ്ടു മാസക്കാലം,  ഫിന്‍ലാന്‍ഡിലെ ജനങ്ങള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ പറ്റുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം നടത്തമാണ്.  മുതിര്‍ന്നവര്‍ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും, …

Kilometers-and-Kilometers – A Finnish model Read more »

  When you start blogging, you always wonder about the audience that you are targeting.  There are numerous blogs which gives you details about clearly identifying you target group.  But then there is always that question, “there are millions of …

Why you should start a blog if you are an Indian. Read more »