Blog Archives

Paris Metro
Europe (Mainland), Travel,

പാരീസ് സിറ്റി മെട്രോ

പാരീസ് എന്ന നഗരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് മനോഹരമായ ഈഫൽ ഗോപുരവും, നോട്രെടാം പള്ളിയും, Louvre മ്യൂസിയവും, ആർക്ക് ഡേ ട്രയമ്പും